Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

27.04.2018

Rozgrywki

Odsłon: 950

Katarzyna Tomczak

Regulamin Grand Prix Wielkopolski 2018 w koszykówce 3x3

     

 

       I.                   CEL IMPREZY

Celem imprezy pod nazwą GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2018 w koszykówce 3X3 jest szeroka popularyzacja tej dyscypliny oraz wyłonienie najlepszych zespołów poprzez organizację cyklicznych, otwartych zawodów w różnych rejonach Wielkopolski.

 

II.                FORMUŁA, TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA

GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2018 w koszykówce 3X3 składa się z 6 turniejów eliminacyjnych i turnieju finałowego rozgrywanych w okresie od 05 - 27 maja.

Program turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2017 przedstawia się następująco:

 

L.p.

Termin

Miejsce

Kategoria towarzysząca

1.

05.05

KOŁO

U-16 M

2.

06.05

SŁUPCA

U-14 M

3.

13.05

WRZEŚNIA

U-14 K

4.

19.05

RAWICZ

U-16 K

5.

20.05

LESZNO

U-18 M

6.

26.05

POZNAŃ

U-18 K

7.

27.05 - FINAŁ

POZNAŃ

OPEN KOBIET

 

III.             ZASADY PRZEPROWADZENIA

 

·        UCZESTNICY

GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2018 w koszykówce 3X3 rozgrywane jest w kategorii wiekowej OPEN MĘŻCZYZN. Każdemu turniejowi towarzyszą rozgrywki o Mistrzostwo Wielkopolski w jednej z następujących kategorii: U-14, U-16 i U-18 KOBIET I MĘŻCZYZN oraz OPEN KOBIET. Do każdego turnieju kategorii OPEN MĘŻCZYZN może przystąpić każda drużyna, która w określonym terminie dokona zgłoszenia i opłaci wpisowe. W kategoriach towarzyszących zespoły nie płacą wpisowego, a organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości uczestników.

 

·         TURNIEJE ELIMINACYJNE, ZASADY KWALIFIKACJI I KLASYFIKACJA GENERALNA

Zespoły startujące w cyklu GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2018 w kategorii OPEN MĘŻCZYZN w każdym turnieju eliminacyjnym walczą o kwalifikację do turnieju finałowego oraz punkty do klasyfikacji generalnej. W każdym turnieju eliminacyjnym zwycięzca kwalifikuje się do turnieju finałowego a zespoły zajmujące miejsca 2 – 8 otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej według klucza: II miejsce – 10 pkt, III miejsce – 7 pkt, IV miejsce – 5 pkt, miejsca V-VIII  - 3 pkt, wszyscy pozostali uczestnicy 1 pkt. W turnieju finałowym udział weźmie 8 zespołów, które wywalczą awans w wyniku zwycięstwa w turnieju kwalifikacyjnym oraz  zespoły zajmujące najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej. W przypadku odniesienia zwycięstwa w turnieju eliminacyjnym przez zespół, który wcześniej wywalczył kwalifikację z tego turnieju żaden zespół nie zdobywa kwalifikacji do finału a w puli finałowej powiększa się liczbę miejsc dla drużyn uzyskujących kwalifikację z najlepszych miejsc w klasyfikacji generalnej GRAND PRIX WIELKOPOLSKI.

W kategoriach towarzyszących rozgrywany jest tylko jeden turniej, którego zwycięzca uzyskuje  status MISTRZA WIELKOPOLSKI 2018 w tej kategorii.

 

·         SYSTEM ROZGRYWEK

Każdy turniej eliminacyjny będzie rozgrywany według systemu dostosowanego do ilości zgłoszonych drużyn. Zasadą nadrzędną przy wyborze systemu rozgrywek jest:

- dwuszczeblowość /eliminacje w grupach i faza play off/

- minimum dwa mecze do rozegrania przez każdy zespół.

Turniej finałowy rozgrywany będzie systemem eliminacji w grupach, które zagrają „każdy z każdym” w jednej rundzie. Drugim szczeblem będą mecze play off, w których przegrywający odpada z wyłączeniem zespołów przegrywających w półfinale, które rozegrają mecz o trzecie miejsce.

 

·         DRUŻYNY

Drużyna przystępująca do rozgrywek cyklu GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2018 zgłasza skład personalny w liczbie 3 /trzech/ lub 4 /czterech/ osób. W trakcie kolejnych turniejów zespół może dokonywać zmian w składzie zachowując zasadę, że w całym cyklu rozgrywkowym zespół może liczyć maksymalnie 6 zawodników.  Zawodnik w całym cyklu rozgrywkowym ma prawo reprezentować tylko jeden zespół.

 

·         ZAWODNICY

W cyklu rozgrywkowym GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2018 prawo gry w kategorii OPEN MĘŻCZYZN mają zawodnicy urodzeni w roku 2004 i starsi.

W kategoriach towarzyszących obowiązują następujące roczniki:

- OPEN KOBIET - 2004 i starsze,

- U-18 2000 i młodsi/sze,

- U-16 2002 i młodsi/sze,

- U-14 2004 i młodsi/sze.

Zawodnicy w kategorii OPEN MĘŻCZYZN przed przystąpieniem do rozgrywek muszą obowiązkowo posiadać osobiste konto w bazie FIBA /rejestracja na stronie https://play.fiba3x3.com/

 

·         PRZEPISY

Mecze w ramach cyklu turniejów GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2018 rozgrywane będą w oparciu o przepisy gry 3X3 FIBA.

 

·         ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do każdego turnieju należy dokonywać oddzielnie tylko drogą elektroniczną z wykorzystaniem aktywnego druku zgłoszeń na stronie www.streetballpolska.pl. Termin zgłoszeń upływa każdorazowo o godz. 21:00 w czwartek poprzedzający rozegranie turnieju. Wraz ze zgłoszeniem  zespołu do kategorii OPEN MĘŻCZYZN należy dokonać opłaty wpisowego w wysokości 50,00 złotych od zespołu przelewem na konto Stowarzyszenia STREETBALL POLSKA Nr 06 1050 1520 1000 0023 5771 5214.

 

·         POSTANOWIENIA DYSCYPLINARNE

W turniejach GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2018 stosuje się wszystkie postanowienia przepisów gry 3X3 FIBA. Decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry 3X3 FIBA podejmuje sędzia zawodów. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub odwoławczej.

W sprawach nie objętych przepisami gry decyzje podejmuje Sędzia Główny zawodów do kompetencji którego należy w szczególności:

- weryfikacja uczestników zawodów,

- rozstrzyganie wątpliwości w zakresie oceny tożsamości zawodników,

- nadzór nad prawidłowym działaniem stolików sędziowskich oraz służb zabezpieczających zawody,

- ocena niesportowych zachowań uczestników zawodów oraz stosowanie sankcji w tym zakresie,

- rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach o ile merytoryczna ocena protestu możliwa jest na miejscu,

W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne:

- zdyskwalifikowanie zawodnika/czki przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu,

- zdyskwalifikowanie zawodnika/czki przez sędziego meczu za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego turnieju /decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisarz zawodów na wniosek sędziego meczu/,

- zdyskwalifikowanie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zespołu z turnieju,

- udział nieuprawnionego zawodnika/czki w zespole stwierdzony po weryfikacji zawodników /zamiana tożsamości lub udział zawodnika w dwóch zespołach/ skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego turnieju, weryfikacją jego spotkań jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego oraz dyskwalifikacją zawodnika/czki w całym cyklu rozgrywek GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2018.

 

IV.             NAGRODY

 

·         TURNIEJE ELIMINACYJNE

Zwycięski zespół w turniejach eliminacyjnych w kategorii OPEN MĘŻCZYZN otrzymuje nagrodę finansową wysokości minimum 1200,00 /jeden tysiąc dwieście/ złotych oraz pamiątkowe statuetki dla każdego zawodnika.

Zespoły zajmujące w turnieju eliminacyjnym miejsca II i III otrzymują nagrody rzeczowe lub finansowe i pamiątkowe statuetki dla każdego zawodnika.

Zespoły zajmujące miejsca I - III w kategorii towarzyszącej otrzymują nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe statuetki

·         TURNIEJ FINAŁOWY

Zwycięski zespół w turnieju finałowym otrzymuje nagrodę finansową wysokości 2800,00 /dwa tysiące osiemset/ złotych, puchar za I miejsce, a każdy zawodnik zwycięskiego zespołu replikę pucharu.

Zespoły zajmujące w turnieju finałowym miejsca II i III otrzymują nagrody rzeczowe lub finansowe oraz pamiątkowe statuetki dla zawodników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia zakresu nagród w turnieju finałowym.

 

V.                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

·         Zespoły biorące udział w rozgrywkach cyklu GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2018 mają obowiązek występować w koszulkach – znacznikach dostarczonych przez organizatora.

·         Szczegółowe informacje dotyczące organizacji poszczególnych turniejów będą publikowane w komunikatach organizacyjnych właściwych dla każdego turnieju.

Newsletter - zapisz się